74046 - Πόση ώρα

Ν. Λυγερός

Πόση ώρα
την ημέρα
ασχολείσαι
πραγματικά
με την Ανθρωπότητα
και πότε
την προστατεύεις
από τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
αν ασχολείσαι
μόνο με κοινωνικά.