74048 - Παράτα

Ν. Λυγερός

Παράτα
τη διπλωματία
που δεν έχει
στρατηγική
γιατί ποτέ
δεν κατάφερε
ένα απτό
αποτέλεσμα
που θα αλλάζει
τα δεδομένα
του μέλλοντος.