74049 - Η ευλογία

Ν. Λυγερός

Η ευλογία
είναι απλή
όταν η ουσία
ξεχειλίζει
και στάλα στάλα
μπαίνει
μέσα στην ψυχή σου
αφού η χαρά
τη γεμίζει
αρμονία
που έχει
τόσο ανάγκη.