74050 - Η Ιρλανδία

Ν. Λυγερός

Η Ιρλανδία
αναγνώρισε
την εισβολή
της Ρωσίας
στην Ουκρανία
ως πράξη
γενοκτονίας
έτσι ακολούθησε
την απόφαση
του Καναδά.