74064 - Ήδη φαντάστηκες

Ν. Λυγερός

Ήδη φαντάστηκες
το πολύτιμο
κρύσταλλο
που θα γινόταν
ουσιοδοχείο
για τη μνήμη
και μελανοδοχείο
για τη νοημοσύνη
έτσι ώστε
να ζήσει
η ιστορία
του μέλλοντος.