74078 - Η γλώσσα

Ν. Λυγερός

Η γλώσσα
ήρθε
να ενισχύσει
τη δράση
του έργου
και να απολαύσει
το αντίδωρο
της ουσίας
χωρίς
να χαθεί
ούτε στάλα
της πηγής.