74079 - Το ουσιοδοχείο

Ν. Λυγερός

Το ουσιοδοχείο
ήταν έτοιμο
από την πρώτη
αναφορά
που είχε γίνει
λες κι ήταν
μια κρυφή
ανάγκη
που δεν είχε
εκφραστεί
και τώρα
ζούσε επιτέλους.