74081 - Το μείγμα

Ν. Λυγερός

Το μείγμα
της λαδομπογιάς
και της ουσίας
είχε δημιουργήσει
έναν καινούργιο
πίνακα
που δεν είχες
φανταστεί
πριν τολμήσεις
ν’ αγγίξεις
το έργο.