74082 - Πέρασες

Ν. Λυγερός

Πέρασες
τα δάκτυλα
της φαντασίας
πάνω
στο ανάγλυφο
του πίνακα
κι ένιωσες
τη χρωματική
μάζα
να σε γεμίζει
με ουσία.