74084 - Κάθε πίνακας

Ν. Λυγερός

Κάθε πίνακας
ήταν κομμάτι
αιωνιότητας
που είχε
παράγει
το εφήμερο
για να συμμετάσχει
στο έργο
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου.