74085 - Οι χάρες

Ν. Λυγερός

Οι χάρες
ήταν ανάγκες
της ψυχής
και ήξερε
πόσο σημαντικές
ήταν για το είναι
γι’ αυτό ποτέ
δεν συζητούσε
αν είχαν νόημα
και απλώς
τις έκανε όλες.