74088 - Μύριζες

Ν. Λυγερός

Μύριζες
το άρωμα
της ζωγραφικής
από το ίδιο σου
το σώμα
αφού
φορούσες
όλο
το έργο
της ουσίας
του ζωγράφου.