74090 - Στο τσακ

Ν. Λυγερός

Στο τσακ
πρόλαβες
να κάνεις
τις παραγγελίες
του μέλλοντος
για να ζήσεις
από πριν
το μετά
της χαράς
που προκαλεί
μεταχαρά.