74095 - Με το μάθημα

Ν. Λυγερός

Με το μάθημα
των τιμών
ανακάλυψες
άλλες λογικές
που δεν είχες
υποψιαστεί
ότι υπάρχουν
και στο μυαλό σου
γεννήθηκαν
καινοτόμες
ιδέες.