74096 - Οι βαθμοί

Ν. Λυγερός

Οι βαθμοί
ελευθερίας
στον τομέα
της λογικής
δημιουργούν
προβλήματα
και στη σκέψη
για τις αποφάσεις
που θα παρθούν
στη συνέχεια
του έργου.