74097 - Δεν κάνουμε

Ν. Λυγερός

Δεν κάνουμε
ποτέ πίσω
ενώπιον
της βαρβαρότητας
γιατί είναι
θέμα αξίας
έτσι πρέπει
να είμαστε
ανθεκτικοί
στις επιθέσεις
κατά της Ανθρωπότητας.