74098 - Η αγάπη

Ν. Λυγερός

Η αγάπη
που δεν είναι
ελεγχόμενη
δηλαδή
ανθρώπινη
είναι σπατάλη
χρόνου
ακόμα
και για το έργο
της Ανθρωπότητας.