74099 - Το ανθρώπινο

Ν. Λυγερός

Το ανθρώπινο
είναι της Ανθρωπότητας
και το διπλωματικό
της κοινωνίας
γι’ αυτό άσε
τα διπλωματικά,
η Ανθρωπότητα
χρειάζεται
μόνο στρατηγική
ενάντια στη βαρβαρότητα.