74100 - Μόνο

Ν. Λυγερός

Μόνο
οι ανθρώπινες σχέσεις
έχουν σημασία
κι όχι βέβαια
οι κοινωνικές επαφές
στην εξέλιξη
των ανθρώπων
και στη δομή
την πολυκυκλική
της Ανθρωπότητας.