74101 - Αν είσαι απότομος

Ν. Λυγερός

Αν είσαι απότομος
δεν βοηθάς
στην εξέλιξη
των ανθρώπων
κι αντιθέτως
μας καθυστερείς
όταν πλάθουμε
τη σκέψη
μέσω
της Διδασκαλίας
του  Έργου.