74102 - Η αξιοπιστία

Ν. Λυγερός

Η αξιοπιστία
είναι θεμελιακή
για τη δημιουργία
της ομάδας
που πρέπει
να αντέχει
τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
διότι
μόνο έτσι
θα σώσει
τους αθώους.