74103 - Όταν είσαι

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι
γυμνός
είσαι
όπως
σ’ έπλασε
η Φύση
και τίποτα
λιγότερο
δεν υπάρχει
το χυδαίο
παρά μόνο
στην κοινωνία.