74111 - Οι πίνακες

Ν. Λυγερός

Οι πίνακες
δεν είχαν
χαθεί
και είχαν
κρατήσει
μέσα τους
την ανάγκη
να δεχτούν
την ουσία
πέρα
από το έργο.