74112 - Το ντουέτο

Ν. Λυγερός

Το ντουέτο
των πινάκων
ήταν
έτοιμο
από την αρχή
αλλά
τώρα
ήξεραν
για το έργο
και την εμβέλεια
της ουσίας.