74114 - Το ανάγλυφο

Ν. Λυγερός

Το ανάγλυφο
του πίνακα
ήταν τόσο
ζωντανό
που δεν μπόρεσε
να κρατηθεί
στον πειρασμό
του αγγίγματος
για να δει
αν έσταζε
το άνοιγμα.