74115 - Τα κοινά

Ν. Λυγερός

Τα κοινά
ενδιαφέροντα
δεν είναι
μόνο κατασκευαστικά
αλλά και θεμελιακά
σε μία σχέση
που γίνεται
δεσμός
γι’ αυτό
πρόσεχέ τα
και δώσε τους
σημασία.