74116 - Να σέβεσαι

Ν. Λυγερός

Να σέβεσαι
τους δικούς σου
της Ανθρωπότητας
και να μη θυσιάζεις
τις σχέσεις σου
λόγω
ισορροπιών
εντός
της κοινωνίας
γιατί
σπαταλάς
Χρόνο.