74117 - Αν θυσιάζεις

Ν. Λυγερός

Αν θυσιάζεις
αυτούς
που είναι
του κόσμου σου
στην Ανθρωπότητα
για να είσαι καλά
με τους κοινωνικούς
τότε προδίδεις
τις αξίες
που είχες.