74120 - Υπάρχει

Ν. Λυγερός

Υπάρχει
επιμερισμός
στα αθλήματα
ανάλογα
αν λειτουργούν
με την έννοια
της ομάδας
ή της αντιπαράθεσης
έτσι βλέπεις
πώς λειτουργεί
το φιλέ.