74121 - Παράγουμε έργο

Ν. Λυγερός

Παράγουμε έργο
μόνο εντός
της Ανθρωπότητας
άλλως πρόκειται
μόνο για εργασία
στην καλύτερη
περίπτωση
αλλά συχνά
είναι μόνο
δουλεία.