74123 - Οι θνητοί

Ν. Λυγερός

Οι θνητοί
μπορούν
να κουβαλήσουν
την αιωνιότητα
μέσω του κοινού
έργου
της Ανθρωπότητας
και γι’ αυτό
υπερνικούν
τον θάνατο
μέσω μνήμης.