74127 - Τα πρακτικά

Ν. Λυγερός

Τα πρακτικά
του Λευκού Οίκου
αποδεικνύουν
ότι οι Αμερικανοί
δεν γνώριζαν
τον Σαμψών,
δεν πίστευαν
στον Ιωαννίδη
και βλέπουν
ότι δεν υπάρχει
κοινός άξονας.