74128 - Ήδη το 1974

Ν. Λυγερός

Ήδη το 1974
οι Αμερικανοί
έβλεπαν
τον Κληρίδη
ως ένα συμβιβασμό
μεταξύ Μακάριου
και Σαμψών
χωρίς όμως
να πιστεύουν
ότι θα είχε
μέλλον.