74129 - Οι αποδείξεις

Ν. Λυγερός

Οι αποδείξεις
που βρίσκουμε
στα αρχεία
απορρίπτουν
πολλές
θεωρίες
που δεν είχαν
καμία
ιστορική
βάση
τελικά.