74130 - Μη σπαταλάς

Ν. Λυγερός

Μη σπαταλάς
χρόνο
με ιστορίες
χωρίς υπόβαθρο
για το Κυπριακό
απλώς
μελέτα
τα αρχεία
του Λευκού Οίκου
της εποχής.