74148 - Στον πίνακα

Ν. Λυγερός

Στον πίνακα
αν δεν βλέπεις
την ψυχή
του δημιουργού
είναι γιατί
σταματάς
στο επίπεδο
των χρωμάτων
χωρίς
να μελετάς
το βάθος τους.