74149 - Με την ουσία

Ν. Λυγερός

Με την ουσία
κατάλαβες
επιτέλους
και την αξία
της ζωντανής
υφής
του πίνακα
που προσπαθεί
να ζήσει
δυναμικά
στις τρεις
διαστάσεις.