74155 - Η προετοιμασία

Ν. Λυγερός

Η προετοιμασία
του έργου
μοιάζει
με τα προκαταρκτικά
του έρωτα
και γι’ αυτό
πρέπει
να δώσεις
σημασία
σε κάθε
λεπτομέρεια.