74164 - Δίπλα στη λίμνη

Ν. Λυγερός

Δίπλα στη λίμνη
μιλούσες
για την ευχαρίστηση
που προκαλεί
εκείνη
της ουσίας
πάνω
στο σώμα
που έκανε
την υπέρβαση
της απελευθέρωσης
για σένα.