74166 - Με την πηγή

Ν. Λυγερός

Με την πηγή
δίπλα σου
δεν έχεις
ανάγκη
να ζητήσεις
αυτό που δίνει
χωρίς
να το ζητήσεις
επειδή
σ’ αγαπά
ψυχικά.