74172 - Σιγά σιγά

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά
ο χρόνος
λειτουργεί
καταλυτικά
για να ζήσεις
την περιποίηση
με το θέαμα
της ολικής
αξιοποίησης
του έργου.