74178 - Η χειρολαβή

Ν. Λυγερός

Με το ύφος
του αγγίγματος
αντιλήφθηκες
ότι η ιπποτική
χειρολαβή
δεν θ’ άφηνε
το ιερό σπαθί
πριν τελειώσει
η αποστολή
της χάρης
που ζήτησες
κρυφά.