74179 - Η ουσία

Ν. Λυγερός

Η ουσία
απελευθερώθηκε
για ν’ αγγίξει
η βαριά ομορφιά
το ανάγλυφο
που περίμενε
την τεράστια
προσφορά
του ζωντανού
έργου
της αγάπης.