74184 - Η βραδύτητα

Ν. Λυγερός

Η βραδύτητα
είναι πάντα
της ουσίας
για την έναρξη
για να υπάρχει
απόλαυση
για κάθε στιγμή
σαν να ζεις
σε διαστολή
του χρόνου
που εμπλουτίζει
το γεγονός
με πάχος.