74191 - Όταν είδες

Ν. Λυγερός

Όταν είδες
την προέκταση
του χεριού
του δημιουργού
κατάλαβες
ότι το πινέλο
μπορούσε
να κάνει
πολύ περισσότερα
πράγματα
από αυτά
που είχες
φανταστεί.