74194 - Ακόμα

Ν. Λυγερός

Ακόμα
κι όταν ζητάς
χάρη
μπορεί να ξαφνιαστείς
από την προσφορά
γιατί το τεράστιο
είναι πάντα
γενναιόδωρο
και δεν περιορίζεται
στο αίτημα
της αρχής.