74198 - Το θέαμα

Ν. Λυγερός

Το θέαμα
του πίνακα
που είχε
ζωντανέψει
ήταν πρόκληση
στην οποία
δεν μπόρεσες
ν’ αντισταθείς
έτσι κι εσύ
συντονίστηκες
χωρίς όρια.