74205 - Δεν είχες φανταστεί

Ν. Λυγερός

Δεν είχες φανταστεί
μετά τα δέντρα
αποφάσεων
ότι θα ζούσες
μια εποχή
όπου θα μάθαινες
για τα σύνολα
μερικής διάταξης
ακόμα
και πέρα
της φυσικής.