74207 - Το άγαλμα

Ν. Λυγερός

Το άγαλμα
βγήκε
επιτέλους
από τον φούρνο
μετά
από πέντε
ημέρες
για να ζήσει
το μέλλον
του μετάλλου.