74211 - Το άλλο πινέλο

Ν. Λυγερός

Το άλλο πινέλο
άρχισε
να ζωγραφίζει
έναν ρυθμό
καινούργιο
σαν μελωδία
του απογεύματος
που αναζητά
την ουσία
της νύχτας
του βάθους.